Współpraca PWSM z Fundacją „Wiewiórka Julii”


Od marca bieżącego roku słuchacze Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej współpracują z fundacją w ramach wolontariatu.
W ramach projektu nasze Słuchaczki nabywają praktyczne umiejętności z zakresu asystowania podczas przeglądu jamy ustnej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

Projekt ten daje Słuchaczom szereg korzyści!
• Kontakt z pacjentem,
• Poszerzenie swojej wiedzy,
• Sprawdzenie swoich umiejętności w środowisku naturalnym, czyli współpracy z lekarzem stomatologiem,
• Doświadczenie, które można wykorzystać przy szukaniu pracy,
• Propagowanie promocji zdrowia w zakresie higieny jamy ustnej
Fundacja Wiewiórki Julii informuje, że każdy wolontariusz biorący udział w badaniach może zwrócić się do Fundacji o wystawienie zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na rzecz Fundacji. Ponad to podpisywana jest umowa wolontariacka, a każda osoba biorąca udział w wyjazdach Fundacji jest ubezpieczona na czas wyjazdu. Wszelkie informację dotyczące wyjazdu (dokładny adres, rodzaj transportu itd.) są przesyłane na adres mailowy wskazany przez wolontariusza.
Dodatkowo w dniu wyjazdu Fundacja zapewnia transport do miejsca, w którym przeprowadzamy badania (z ul. Elektoralnej w Warszawie i z powrotem ). W przypadku dwudniowych wyjazdów mamy zapewniony jest również nocleg i wyżywienie.

logo_fundacji

Fundacja Wiewiórki Julii
ul. Elektoralna 28
00-892 Warszawa

tel.: 698-767-148
e-mail: ania@wiewiorkajulia.pl
www.wiewiorkajulia.pl

Drogi słuchaczu, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału!

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00