Technik sterylizacji medycznej


technik_sterylizacji_medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Okres nauczania: 1 rok
System nauczania: zaoczny

To nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Pracujący w tym zawodzie musi dbać o to aby wszystkie narzędzia używane w danym zakładzie leczniczym były idealnie czyste i sterylne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w:

 • Centralne sterylizatornie,
 • Lokalne sterylizatornie,
 • Punkty sterylizacyjne,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Gabinety kontraktowe,
 • Sterylizatornie w krajach Unii Europejskiej,
 • Własna działalność.

 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Główne zadania jakie będziesz wykonywał to mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności. Jest to bardzo odpowiedzialna praca. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, jednak ograniczenie ich liczby to zadania dla pracowników zajmujących się dekontaminacją. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń. Ważnymi cechami potrzebnymi do wykonywania tego zawodu są: czystość i higiena osobista, cierpliwość, dokładność.

 

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY

Pracę będziesz wykonywał w stałych godzinach, często w pozycji stojącej i w pomieszczeniach zamkniętych.

 

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • Przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • poznasz środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji,
 • zdobędziesz umiejętności zastosowania przedmiotów stanowiących wyposażenie w technikach dekontaminacji,
 • rozróżniać sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcj i sterylizacji medycznej,
 • obsługi urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • kompletowania instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • samodzielnego przeprowadzenia procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Zapewniamy naszym uczniom zajęcia praktyczne na najwyższym poziomie, w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Praktyki natomiast odbywają się w realnym środowisku pracy w jednej z najnowocześniejszych centralnych sterylizatorni.

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Oznacza to, że do egzaminu słuchacze przygotowują się, dokładnie na tym samym sprzęcie i na tych samych stanowiskach, na których będzie odbywał się egzamin . Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach UE

Nasza szkoła prowadzi kształcenie w oparciu o szkolny plan nauczania przygotowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej – Pobierz szkolny plan

Szkoła umożliwi słuchaczom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego typu E w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych, które jest wymagane przed przystąpieniem do praktyki zawodowej. Szkolenie dla naszych słuchaczy będzie bezpłatne.

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00