Nowoczesna pracownia sterylizacji medycznej


Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że udało się nam stworzyć nowoczesną pracownię sterylizacji medycznej.
Przypuszczamy, że jest to najlepiej wyposażona pracownia pośród wszystkich szkół w woj. mazowieckim , kształcących w tym zawodzie.
Znajduje się w niej pełny ciąg technologiczny, na który składają się takie urządzenia, jak nowa myjnia – dezynfektor z cyfrowym rejestratorem cykli oraz profesjonalny autoklaw, również z cyfrowym rejestratorem.
Wszystkie urządzenia są to najnowsze dzieło, niemieckiej Firmy Melag, a ich zakup jest efektem wizyty i rozmów zarządu w fabryce i siedzibie Firmy w Berlinie.
Nawiązaliśmy szeroką współpracę z Firmą Melag, która będzie nas wspierała swoimi nowymi programami, produktami i myślą techniczną. W grudniu, jeden z dyrektorów Firmy Melag poprowadzi szkolenie oraz warsztaty praktyczne dla słuchaczy naszej szkoły.
Jest to początek szerokiej współpracy, szeregu szkoleń, pokazów i spotkań ze słuchaczami Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej.

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00