Informacja o suplementach do dyplomów


W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, iż od tego roku suplementy do dyplomów dla absolwentów grup kształcących się w zawodach: opiekun medyczny, technik sterylizacji, asystentka stomatologiczna są wydawane, wyłącznie na wniosek zdającego.

We wniosku o suplement powinny znaleźć się następujące informacje:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. PESEL
3. Kod zawodu i data wydania dyplomu – lub – Numer dyplomu
4. Czy suplement ma być wydany w wersji polskiej, angielskiej, czy obu.
5. Forma odbioru suplementu: adres do wysłania, lub zaznaczenie „odbiór w siedzibie OKE”.
6. Podpis wnioskodawcy.

Za wydanie suplementu nie ma opłat
Wszyscy zdający, chcący otrzymać taki suplement powinni przysłać wniosek na następujący adres:

Okręgowa Komisja egzaminacyjna
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

Pozostałe grupy otrzymują takie dyplomy na starych zasadach, bez konieczności składania takiego wniosku.

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00