Zasady rekrutacji


Dyrekcja Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej
ogłasza nabór na semestr I na kierunki:

Higienistka Stomatologiczna
Asystentka Stomatologiczna
Technik Sterylizacji Medycznej
Technik Masażysta
Opiekun medyczny

Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2020 r.


Tab. Terminy i godziny zajęć dla semestrów I rozpoczynających naukę od lutego 2020r.

 

Asystentka stomatologiczna
tryb stacjonarny – dzienny
Wtorek Środa Piątek
9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Asystentka stomatologiczna
tryb stacjonarny – weekendowy
Piątek Sobota Niedziela
16.00 – 20.30 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Higienistka stomatologiczna
tryb stacjonarny – dzienny
Wtorek Czwartek Piątek
9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Technik Sterylizacji Medycznej       
zjazdy 2 lub 3 razy w miesiącu
Sobota Niedziela
9.00 – 18:00 9.00 – 18.00
Technik Masażysta
tryb stacjonarny – weekendowy
Piątek Sobota Niedziela
16.00 – 20.30 9.00 – 15:00  9.00 – 15:00
Opiekun medyczny
zjazdy 2 lub 3 razy w miesiącu
Sobota Niedziela
9.00 – 18.00 9.00 – 18.00


 1.  O przyjęcie na pierwszy semestr mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich
  (świadectwo maturalne nie jest wymagane).
 2. Kandydaci powinni wykazywać się zainteresowaniami potwierdzającymi chęć rozpoczęcia kształcenia w danym zawodzie.
 3. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia ,który umożliwia podjęcie nauki w wybranym zawodzie, a potwierdzony jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim ( istnieje możliwość zrobienia badań w pierwszym tygodniu nauki u nas w szkole, ale proszę to zgłosić w czasie składania dokumentów).
 4. Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100zł, wyłącznie przelewem na konto bankowe 13 1750 0012 0000 0000 3679 1969 (druk dostępny w sekretariacie szkoły, lub poniżej na stronie internetowej szkoły)
 5. O przyjęciu kandydata, który spełnia wszystkie wymogi decyduje kolejność zgłoszenia

Wymagane dokumenty:

› Oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis
› Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (istnieje możliwość wykonania badania w szkole po uprzednim zgłoszeniu)
› 1 zdjęcie (legitymacyjne – 3,7 cm x 5,2 cm) – Przy składaniu dokumentów słuchacz ma obowiązek zostawić jedno zdjęcie lub – w przypadku chęci wyrobienia legitymacji – drugie dodatkowe.
› Dowód do wglądu
› Ankieta rekrutacyjna
› Umowa o kształcenie ( wypełniona i podpisana w siedzibie szkoły)
› Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej


  W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny:

 • 783 253 206
 • 22 243 13 60

Uwaga!!
Szkoła nie prowadzi kasy, wszystkie opłaty są wnoszone na konto organu prowadzącego:

Centrum Edukacji Zawodowej Alfa sp. z o.o.,
siedziba: ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa

Uwaga nastąpiła zmiana konta:
nowe konto – nr 13 1750 0012 0000 0000 3679 1969

Załączniki

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00