Przykładowa strona


Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 16.00 (dla grup 2A, 2H, 3HW)
2 września 2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 16.00 (dla grup 3Hp, 4H)
5 września 2015 Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe godz. 10.00 PWSM ul. Kawęczyńska 2 (absolwenci szkoły)
7 września 2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 16.00 dla semestrów pierwszych (asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna zajęcia w trybie wieczorowym)
11 września 2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 16.00 dla semestrów pierwszych
(asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej zajęcia w trybie weekendowym)
23 – 31 grudnia 2015 Zimowa przerwa świąteczna
14 stycznia 2016 Egzamin z kwalifikacji zawodowej – część pisemna
16 stycznia – 26 lutego 2016 Egzamin z kwalifikacji zawodowej – część praktyczna
1 – 14 lutego 2016 Ferie zimowe
24 – 29 marca 2016 Wiosenna przerwa świąteczna
17 czerwca 2016 Egzamin z kwalifikacji zawodowej – część pisemna
30 maja – 4 lipca 2016 Egzamin z kwalifikacji zawodowej – część praktyczna
24 czerwca 2016 Zakończenie zajęć dydaktycznych
25 czerwca – 31 sierpnia 2016 Ferie letnie

 

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206

E-mail:
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny (okres wakacyjny):
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:30
Sobota: 8:00 - 13:00
Niedziela: 8:00 - 13:00