Opiekun w domu pomocy społecznej


opiekun_w_domu_pomocy_spolecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku powinien bez problemu znaleźć pracę w:

 • Szpitalach dla przewlekle chorych,
 • domach noclegowych,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach spokojnej starości,
 • ośrodkach opiekuńczo – leczniczych,
 • świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania,
 • domach samotnych matek,
 • placówkach dziennego pobytu,
 • hospicjach,
 • placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 • w domach i mieszkaniach podopiecznych.

 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ

Będziesz pracować zarówno indywidualnie jak i zespołem terapeutów , pielęgniarek, rehabilitantów, lekarzy, urzędnikami oraz rodzinami pacjentów. Opiekun bierze dużą odpowiedzialność na zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Dlatego musisz charakteryzować się takimi cechami jak odporność na konflikty, dobra komunikatywność, ogólna empatia, życzliwość i uprzejmość.

 

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY

Praca może być w różnych ilościach godzin, zależnie od jej miejsca, nawet całodobowo oraz w weekendy i święta. Może ona odbywać się w pomieszczeniach, ale również w plenerze np. spacer z podopiecznym.

 

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • Organizować, różne formy rozrywki pomagające pacjentowi wzmacniać psychikę, oraz fizyczność (wspólne oglądanie, czytanie, spacery itp.),
 • posługiwać się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej pacjenta,
 • organizować prace opiekuńczo-wspierające dla podopiecznych,
 • pomagać podopiecznemu w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • aktywizować pacjenta do samodzielności życiowej,
 • motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz podopiecznych,
 • współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy dla swoich podopiecznych.
Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00