Opiekun medyczny


opiekun_medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

Okres nauczania: 1 rok
System nauczania: zaoczny

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej. Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w:

 • Oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • domach pacjentów (indywidualna opieka),
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • szpitalach opieki długoterminowej,
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • sanatoriach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • hospicjach.

 

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ

Praca w tym zawodzie polega na współpracy z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny, powinien charakteryzować się takimi cechami jak empatia, cierpliwość, dokładność, zdolność wczuwania się w sytuację podopiecznych, spostrzegawczość, umiejętność przewidzenia jak w danej chwili można ulżyć pacjentowi.

 

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, ale czasami również, spacerując z pacjentem na zewnątrz. Praca, przeważnie na trzy zmiany, a jej długość zależy od umowy zawartej z pracodawcą (może być od 8 do 24 godzin).

NAUCZYSZ SIĘ:

 • Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki,
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • wykonywać zabiegi higieniczne,
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego.
Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00