Język angielski zawodowy dla sekretarek i rejestratorek medycznych


KURS SPECJALISTYCZNY
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY DLA
SEKRETAREK I REJESTRATOREK MEDYCZNYCH

Cel kursu:

 • Zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem medycznym ogólnym i specjalistycznym
 • Zdobycie kompetencji językowych w zakresie języka specjalistycznego niezbędnego do komunikacji rejestratorki medycznej z pacjentem i przełożonym
 • Nabycie umiejętności swobodnej komunikacji z pacjentem przez telefon (łączenie rozmów, przyjmowanie wiadomości, udzielanie informacji w języku angielskim) oraz w przychodni, szpitalu etc.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych na polskim i zagranicznym rynku pracy
 • Merytoryczne i językowe przygotowanie do pracy z pacjentem i personelem obcojęzycznym
 • Nabycie umiejętności swobodnej rozmowy na tematy związane z życiem zawodowym
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz pracy zawodowej w krajach anglojęzycznych
 • Nauka praktycznego słownictwa z zakresu komunikacji z pacjentem obcojęzycznym
 • Rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania, pisania)

Organizacja kursu:

 • Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych (45 minutowych)
 • Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny (wtorki) w budynku Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej ul. Ząbkowska 42
 • Rozpoczęcie kursu – styczeń 2016r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 688 747
Zajęcia w grupach: do 10 osób

Cena kursu: 650 zł brutto (cena dla absolwentów Policealnej Szkoły Medycznej: 600 zł brutto)
cena 1 godziny to tylko 13,54zł brutto !!!

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • Terminologię medyczną i nazewnictwo czynności wykonywanych przez sekretarkę i rejestratorkę medyczną
 • Nazewnictwo przedmiotów i sprzętów używanych przez sekretarki i rejestratorki medyczne w codziennej pracy
 • Wybrane jednostki chorobowe i symptomy, nazewnictwo procedur medycznych i badań lekarskich
 • Zwroty stosowane przez sekretarkę i rejestratorkę medyczną w kontakcie z pacjentami z różnymi dolegliwościami przez telefon i w przychodni (przeprowadzanie wywiadu, przygotowanie pacjenta do leczenia, instruowanie pacjenta i wyjaśnianie poszczególnych etapów leczenia)
 • Zwroty używane w rozmowie z pracodawcą oraz współpracownikami
 • Pisanie korespondencji i krótkich form wypowiedzi po angielsku (komunikacja w formie pisemnej, pisanie raportów, listów formalnych i nieformalnych)
 • Elementy komunikacji interpersonalnej (praktyczne ćwiczenia na mówienie i rozumienie ze słuchu)

Kurs poprowadzi Pani Justyna Kazem – Bek,(tel: 606727565) wg autorskiego programu.

 

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00