Higienistka stomatologiczna


Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: stacjonarny

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje badania diagnostyczne zalecone przez lekarza. Higienistka stomatologiczna często pracuje z lekarzem na tzw. cztery ręce, a nawet samodzielnie, ale pod nadzorem lekarza wykonuje niektóre zabiegi. Od tej osoby najczęściej zależy jakie wrażenie pozostanie u pacjenta po wizycie w gabinecie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku higienistka stomatologiczna, powinien bez problemu znaleźć pracę w:

 • Oddziałach chirurgii szczękowej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej,
 • w przedszkolach i szkołach,
 • gabinetach pomocy przedlekarskiej,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • poradniach i ośrodkach zdrowia.

JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Praca na tym stanowisku jest indywidualna, ale często polegająca na współpracy z lekarzem stomatologiem. Higienistka stomatologiczna wspomaga go w czasie zabiegów, asystując w sytuacjach gdzie jest potrzebna praca „na cztery ręce” . Osoba pracująca w tym zawodzie powinna charakteryzować się następującymi cechami: spostrzegawczość, umiejętność podejmowania szybkiej decyzji, komunikatywność, empatia, sprawność manualna, dokładność, delikatność, życzliwość.

WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Praca najczęściej 8-godzinna, w pomieszczeniach zamkniętych, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pozycja najczęściej stojąca lub siedząca. Ważny czynnik to dbałość o czystość i sterylność.

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • Robić wyciski z masy wyciskowej,
 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wykonywać badania, zabiegi profilaktyczne i lecznicze,
 • posługiwać się aparaturą, np. autoklawem, kamerą doustną, oraz całym oprzyrządowaniem unitu,
 • przeliczać proporcje, a następnie wykonywać roztwory wg obliczonych stężeń,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu,
 • asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych,
 • pomagać dentyście w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych,
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny,
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne,
 • prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne.
Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Sekretariat: tel. 668 688 747 sprawy bieżące, dotyczące słuchaczy i pracy szkoły.
Rekrutacja: tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206 rekrutacja oraz sprawy dotyczące zarządzania szkołą
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00