Start


WYNIKI EGZAMINU CZERWIEC/LIPIEC 2016

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna, kolejny raz, może być dumna ze swoich absolwentów, gdyż na wszystkich kierunkach, praktyczny egzamin zawodowy: czerwiec/lipiec 2016 zdało 100% naszych słuchaczy!

Nie jest to przypadek, gdyż taka sytuacja ma miejsce 5 raz z rzędu i dlatego możemy się cieszyć zaszczytnym mianem, najlepszej szkoły w województwie mazowieckim kształcącej w zawodach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, opiekun medyczny.

Te sukcesy są możliwe dzięki doskonałej pracy naszej kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

Dyrektor oraz zarząd szkoły


Serdecznie witamy na stronie

POLICEALNEJ WARSZAWSKIEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

dla zawodów:

Asystentka Stomatologiczna

(Uwaga! Od czerwca 2016r. przywrócono kształcenie w zawodzie. Już można składać dokumenty.)

Higienistka Stomatologiczna
Technik Sterylizacji Medycznej
Technik Masażysta
Opiekun medyczny


Policealna Warszawska Szkoła Medyczna prowadzi kształcenie modułowe zapewniające wyższą jakość nauczania przedmiotów zawodowych, dzięki zastosowaniu najnowszych programów nauczania.

Nasi słuchacze do egzaminu zawodowego przystępują w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym również zdają egzaminy absolwentki oraz absolwenci innych szkół.

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z zasadami kształcenia, warunkami rekrutacji a w razie dodatkowych pytań o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

Nasza szkoła chce kształcić kierując się dewizą:

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek „

Albert Einstein

Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Technik sterylizacji medycznej
Technik masażysta
Opiekun medyczny

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK-U!

ADRES

Policealna Warszawska Szkoła Medyczna
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
tel. (22) 243 13 60 lub 783 253 206

E-mail:
szkola@cezalfa.pl
rekrutacja@cezalfa.pl

Sekretariat:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek - od 9:00 do 18:30
Środa od 10:00 do 18:30
Sobota, Niedziela od 9:00 do 13:00